THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 28
Số lượt truy cập: 3833894
QUANG CÁO
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Sau]
Tên tài liệu Download
CCV_2345_Vv_HD_thuc_hien_chuong_trinh_cap_THCS_TH_nam_hoc_2021-2022
CV_835_Vv_HD_thuc_hien_dieu_chinh_ndung_DH_cap_THCS_nam_hoc_2021-2022
CV_802_Vv_HD_to_chuc_sinh_hoat_cum_CM_cap_THCS_tu_nam_hoc_2021-2022
8. CV 812 Vv trien khai mot so quy dinh ve ktra danh gia cap THCS tu nam hoc 2021-2022.pdf
7. 2746_Huong-dan-thuc-hien-mot-so-noi-dung-trong-day-hoc-va-kiem-tra-danh-gia-mon-Nghe-thuat
6. 2593_HD-xay-dung-KHGD-nha-truong-2021-2022(12.08.2021_16h33p40)_signed
5. Cv_2590_Vv_HD_thuc_hien_SHCM_dua_tren_nghien_cuu_bai_hoc
4. CV_1704_Vv_HD_to_chuc_thao_giang_va_chuyen_de_tiet_day_sang_tao
3. CV 2666 Vv HD thuc hien mot so noi dung TT 22 cua BGD
2. Thông tư-09-2021-tt-bgddt-quy-dinh-ve-quan-ly-va-to-chuc-day-hoc-truc-tuyen
2.1. Thông tư 22_2021_TT_BGDDT
1.CV 774 Vv trien khai mot so HD chuyen mon tu nam hoc 2021-2022.pdf
CV_729_Vv_HD_CS_ho_tro_HS_va_truong_PT_o_xa_DBKK_nam_hoc_2021-2022_thuc_hien_ND_116_0001
CV_728_HD_thuc_hien_TT_24.2010_vv_ban_hanh_quy_che_truong_PTDTBT_0001
CV_dieu_chinh_thơi_gian_tap_huan_BDCM_thang_8-2021
CV_727_Vv_HD_to_chuc_XD_PPCT_DH__lop_6_nam_hoc_2021_-2022
CV_714_Vv_BD_GVPT_dap_ung_chuong_trinh_GDPT_2018
CV_55_SY_ND_77_quy_dinh_che_do_phu_cap_tham_nien_nha_giao
Hồ so thi đua năm học 2020-2021
Mẫu SKKN ban hành theo QĐ 2442/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 của UBND huyện
HD_969_cong_tac_TDKT__cho_nganh_GDDT_Le_Thuy
QD 1047 Phe duyet DM SGK lop 2 va lop 6 su dung trog CSGDPT tren dia ban Tinh QB.pdf
CV_306_Vv_HD_Ke_hoach_kiem_tra_cuoi_ki_II_nam_hoc_2020-2021
Hướng dẫn SHCMLT theo CV 5512/BGDĐT
CV 299 Vv de nghi xet tang ki niem chuong Vi su nghiep GD
35.QD_277_Vv_TL_HD_coi_kiem_tra_chat_luong_HSG_lop_6.7_nam_hoc_2020-2021_0001
34.TT_03_QD_ma_so_TC_CDNN_va_bo_nhiem_xep_luong_VC_trong_cac_trg_THCS
33.TT_02_QD_ma_so_tieu_chuan_CDNN_va_bo_nhiem_xep_luong_VC_trong_trg_TH
32.CV_83_Vv_trien_khai_cuoc_thi_viet_thu_quoc_te_UPU_lan_thu_50
31. CV_77_Vv_HD_to_chuc_thuc_hien_KH_giao_duc_nha_truong[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Sau]
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Võ Đức Liến
Võ Đức Liến
Hiệu trưởng - 0886167667
Ngô Quốc Phương
Ngô Quốc Phương
Admin- 0383306510
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TH VÀ THCS NGÂN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.2465985 * Email: nganthuy@lethuy.edu.vn