THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 28
Số lượt truy cập: 3833894
QUANG CÁO

*KẾ HOẠCH NĂM

- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2020-2021

 - QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 1 CTGDPT 2018

 - QUY CHẾ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2020-2021

- KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIỮA KỲ (KHỐI 4-5)

- KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I

- BÁO CÁO SƠ KẾT NĂM HỌC 2020-2021

- KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN SGK LỚP 2 GDPT 2018

- KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIỮA KỲ II

*KẾ HOẠCH THÁNG


Kế hoạch tháng 9

Kế hoạch tháng 3

Kế hoạch tháng 10

Kế hoạch tháng 4

Kế hoạch tháng 11

Kế hoạch tháng 5

Kế hoạch tháng 12

Kế hoạch tháng 6

Kế hoạch tháng 1

Kế hoạch tháng 7

Kế hoạch tháng 2

Kế hoạch tháng 8

 


*KẾ HOẠCH TUẦN

 

Tuần 1

Từ ngày 24/8 đến ngày 29/8/2020

Tuần 24

Từ ngày 1/2 đến ngày 7/2/2021

Tuần 2

Từ ngày 31/8 đến ngày 5/9/2020

Tuần 25

Từ ngày 8/2 đến ngày 14/2/2021

Tuần 3

Từ ngày 7/9 đến ngày 13/9/2020

Tuần 26

Từ ngày 15/2 đến ngày 21/2/2021

Tuần 4

Từ ngày 14/9 đến ngày 20/9/2020

Tuần 27

Từ ngày 22/2 đến ngày 28/2/2021

Tuần 5

Từ ngày 21/9 đến ngày 27/9/2020

Tuần 28

Từ ngày 1/3 đến ngày 7/3/2021

Tuần 6

Từ ngày 28/9 đến ngày 4/10/2020

Tuần 29

Từ ngày 8/3 đến ngày 14/3/2021

Tuần 7

Từ ngày 5/10 đến ngày 11/10/2020

Tuần 30

Từ ngày 15/3 đến ngày 21/3/2021

Tuần 8

Từ ngày 12/10 đến ngày 18/10/2020

Tuần 31

Từ ngày 22/3 đến ngày 28/3/2021

Tuần 9

Từ ngày 19/10 đến ngày 25/10/2020

Tuần 32

Từ ngày 29/3 đến ngày 4/4/2021

Tuần 10

Từ ngày 26/10 đến ngày 1/11/2020

Tuần 33

Từ ngày 5/4 đến ngày 11/4/2021

Tuần 11

Từ ngày 2/11 đến ngày 8/11/2020

Tuần 34

Từ ngày 12/4 đến ngày 18/4/2021

Tuần 12

Từ ngày 9/11 đến ngày 15/11/2020

Tuần 35

Từ ngày 19/4 đến ngày 25/4/2021

Tuần 13

Từ ngày 16/11 đến ngày 22/11/2020

Tuần 36

Từ ngày 26/4 đến ngày 2/5/2021

Tuần 14

Từ ngày 23/11 đến ngày 29/11/2020

Tuần 37

Từ ngày 3/5 đến ngày 9/5/2021

Tuần 15

Từ ngày 30/11 đến ngày 6/12/2020

Tuần 38

Từ ngày 10/5 đến ngày 16/5/2021

Tuần 16

Từ ngày 7/12 đến ngày 13/12/2020

Tuần 39

Từ ngày   đến ngày

Tuần 17

Từ ngày 14/12 đến ngày 20/12/2020

Tuần 40

Từ ngày   đến ngày

Tuần 18

Từ ngày 21/12 đến ngày 27/12/2020

Tuần 41

Từ ngày   đến ngày

Tuần 19

Từ ngày 28/12 đến ngày 3/1/2021

Tuần 42

Từ ngày   đến ngày

Tuần 20

Từ ngày 4/1 đến ngày 10/1/2021

Tuần 43

Từ ngày   đến ngày

Tuần 21

Từ ngày 11/1 đến ngày 17/1/2021

Tuần 44

Từ ngày   đến ngày

Tuần 22

Từ ngày 18/1 đến ngày 24/1/2021

Tuần 45

Từ ngày   đến ngày

Tuần 23

Từ ngày 25/1 đến ngày 31/1/2021

Tuần 46

Từ ngày   đến ngày

 

 

Lên đầu trang
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Võ Đức Liến
Võ Đức Liến
Hiệu trưởng - 0886167667
Ngô Quốc Phương
Ngô Quốc Phương
Admin- 0383306510
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TH VÀ THCS NGÂN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.2465985 * Email: nganthuy@lethuy.edu.vn