THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 29
Số lượt truy cập: 3833894
QUANG CÁO
LUẬT GIÁO DỤC 2019
Ngày 14 tháng 6 năm 2019, Chủ tịch Quốc hội đã kí ban hành Luật số 43/2019/QH14 về Luật Giáo dục. BBT giới thiệu toàn văn Luật 43/2019/QH14.
THÔNG TƯ SỐ 14/2018/TT-BGDĐT: QUY ĐỊNH CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Chủ nhật, 23/09/2018 09:51
Ngày 20 tháng 7 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông, Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 9 năm 2018 và thay thế Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học và Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. BBT trân trọng giới thiệu Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
THÔNG TƯ 20/2018/TT-BGDĐT: QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Chủ nhật, 23/09/2018 09:50
Ngày 22 tháng 8 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2018 và thay thế Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông. BBT trân trọng giới thiệu Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
THÔNG TƯ 03 QUY ĐỊNH VỀ GIÁO DỤC HÒA NHẬP ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Thứ ba, 08/05/2018 10:13
Ngày 29/01/2018, Bộ GD&ĐT đã kí ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật. BBT giới thiệu toàn văn Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT:
CHUYÊN MỤC “PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC VÀ PHỔ CẬP BƠI AN TOÀN CHO HỌC SINH LỆ THỦY”
Thứ năm, 03/05/2018 10:56
Ngày 04/01/2017, UBND huyện Lệ Thủy đã có Quyết định số 23 về việc ban hành Kế hoạch “Phòng chống đuối nước và phổ cập bơi an toàn cho học sinh phổ thông giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025”. Để hiểu rõ thêm về chủ trương này, Đài TT-TH Lệ Thủy đã có cuộc phòng vấn đồng chí Ninh Thị Hòa- UVTVHU, PCTTT UBND huyện và đ/c Hoàng Gia – Trưởng đài Truyền thanh – Truyền hình Lệ Thủy về vấn đề này. BBT kính giới thiệu cuộc phỏng vấn để quý vị và các bạn cùng theo dõi.
THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC
Thứ năm, 03/05/2018 10:52
Ngày 28/3/2011, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT về Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường PT có nhiều cấp học. BBT giới thiệu toàn văn Thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT.
THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC
Thứ năm, 03/05/2018 10:51
Ngày 30/12/2010, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 41/2010/TT- BGDĐT về Điều lệ trường Tiểu học. BBT giới thiệu toàn văn Thông tư số 41/2010/TT- BGDĐT.
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
Thứ năm, 03/05/2018 10:50
Ngày 24/10/2005, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 32/2005/QĐ-BGDĐT về quy chế công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia. BBT giới thiệu toàn văn Quyết định số 32/2005/QĐ-BGDĐT.
THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐÔNG CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ
Thứ năm, 03/05/2018 10:49
Ngày 15/01/2016, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT về quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú. BBT giới thiệu toàn văn Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT.
LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI
Thứ năm, 03/05/2018 10:48
Ngày 20/11/2014, Chủ tịch Quốc hội đã kí ban hành Luật số 58/2014/QH13 về Luật Bảo hiểm xã hội. BBT giới thiệu toàn văn Luật số 58/2014/QH13.
Xem tin theo ngày
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Võ Đức Liến
Võ Đức Liến
Hiệu trưởng - 0886167667
Ngô Quốc Phương
Ngô Quốc Phương
Admin- 0383306510
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TH VÀ THCS NGÂN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.2465985 * Email: nganthuy@lethuy.edu.vn