THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 32
Số lượt truy cập: 3833894
QUANG CÁO

I/ KẾ HOẠCH NĂM 

KH 90/KH-NT về Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2021-2022

Dự kiến phân công phần hành năm học 2021-2022 

KH 94/KH-HT về lao động trong tháng 8/2021

KH 95/KH-HT về Điều tra PCGD-XMC năm 2021

QĐ 119/QĐ-NT về Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm năm học 2021-2022

Phân công nhiệm vụ (kèm theo QĐ 119)

Phân công phần hành cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2021-2022

QĐ 120/QĐ-NT về Thành lập ban xây dựng PPCT lớp 2, lớp 6

KH 121/KH-NT về Kế hoạch xây dựng PPCT lớp 2, lớp 6

QĐ 122/QĐ-NT về Thành lập BCĐ trường học an toàn, an ninh trật tự

KH 123/KH-NT về Xây dựng kế hoạch trường học an toàn, an ninh trật tự

QĐ 124/QĐ-NT về Thành lập Ban phòng chống lụt bão năm học 2021--2022

KH 125/KH-NT về Phòng chống lụt-bão năm học 2021-2022

KH 126/KH-NT về Xây dựng kế hoạch dạy học trong thời gian dịch bệnh Covid-19

KH 127/KH-NT về phòng chống thiên tai, tìm kiến cứu hộ cứu nạn trong năm học 2021-2022

QĐ 128/QĐ-NT về thành lập Ban hỗ trợ dạy học trong điều kiện dịch bệnh Covid-19

Các môn giao bài cho học sinh và thời gian giao bài (kèm theo KH 126/KH-NT)

QĐ 129/QĐ-NT về Thành lập tổ xung kích về phòng chống lụt bão năm học 2021-2022

KH 130/KH-NT về Xây dựng kịch bản ứng phó với bão số 5 - CONSON

KH 133/KH-NT về Phòng, chống lụt bão trong điều kiện dịch bệnh Covid-19

QĐ 134/QĐ-NT về thành lập HĐ xây dựng, điều chỉnh PPCT cấp TH ứng phó dịch Covid-19

KH 135/KH-NT về xây dựng, điều chỉnh PPCT cấp TH ứng phó dịch Covid-19

Kế hoạch điều chỉnh Tuần 4 (từ 27/9 đến 03/10/2021)

PA 141/PA-NT về Tổ chức dạy học trực tiếp trong điều kiện ứng phó dịch Covid-19

KH 142/KH-NT về Công tác giáo dục dân tộc

KH 143/KH-NT về Tham gia các hội thi trong năm học 2021-2022

KH 144/KH-NT về Triển khai công tác BDHSG cấp THCS

QĐ 145/QĐ-NT về Thành lập BCĐ các Hội thi trong năm học 2021-2022

KH 146/KH-NT về Tổ chức họp Ban đại diện CM học sinh

BC 148/BC-NT về Phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022

KH 147/KH-NT về Kế hoạch tổ chức Hội nghị năm học 2021-2022

QC 149/QC-NT về Quy chế Dân chủ trong năm học 2021-2022

QC 150/QC-NT về Quy chế Chi tiêu nội bộ trường học năm học 2021-2022

QC 151/QC-NT về Quy chế Thi đua, Khen thưởng năm học 2021-20222 

QĐ 152/QĐ về Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng năm học 2021-2022

QĐ 153/QĐ về Thành lập Hội đồng Kỷ luật năm học 2021-2022

QĐ 154/QĐ về Thành lập Hội đồng Tư vấn giáo dục năm học 2021-2022

QĐ 1398/QĐ-UBND về Thành lập Hội đồng trường Ngân Thủy

QĐ 155/QĐ-NT về Ban hành Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học

KH 156/KH-NT về Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học

QĐ 157/QĐ-NT về Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học năm học 2021-2022

KH 158/KH-NT về Triển khai dạy học, ứng phó với dịch Covid-19 

KH 160/KH-NT về Thực hiện Quy chế công khai cơ sở giáo dục năm học 2021-2022

Các biểu mẫu kèm theo KH 160 về Thực hiện Quy chế công khai cơ sở giáo dục

KH 136/KH-NT về Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021-2022

 

II/ KẾ HOẠCH THÁNG


Kế hoạch tháng 8

Kế hoạch tháng 1/2022

Kế hoạch tháng 9 (từ 06-19/9)

Kế hoạch tháng 2

Kế hoạch tháng 9 (từ 20-30/9)

Kế hoạch tháng 3

Kế hoạch tháng 10

Kế hoạch tháng 4

Kế hoạch tháng 11

Kế hoạch tháng 5

Kế hoạch tháng 12

Kế hoạch tháng 6-7

 


III/ KẾ HOẠCH TUẦN

 

Tuần 1

Từ ngày 16/8 đến 21/8/2021

Tuần 26

Từ ngày   đến ngày

Tuần 2

Từ ngày 13/9 đến 19/9/2021

Tuần 27

Từ ngày   đến ngày

Tuần 3

Từ ngày 20/9 đến 26/9/2021

Tuần 28

Từ ngày   đến ngày

Tuần 4

Từ ngày 27/9 đến 03/10/2021

Tuần 29

Từ ngày   đến ngày

Tuần 5

Từ ngày 04/10 đến 09/10/2021

Tuần 30

Từ ngày   đến ngày

Tuần 6

Từ ngày 11/10 đến 17/10/2021

Tuần 31

Từ ngày   đến ngày

Tuần 7

Từ ngày 18/10 đến 24/10/2021

Tuần 32

Từ ngày   đến ngày

Tuần 8

Từ ngày 25/10 đến 31/10/2021

Tuần 33

Từ ngày   đến ngày

Tuần 9

Từ ngày   đến ngày

Tuần 34

Từ ngày   đến ngày

Tuần 10

Từ ngày   đến ngày

Tuần 35

Từ ngày   đến ngày

Tuần 11

Từ ngày   đến ngày

Tuần 36

Từ ngày   đến ngày

Tuần 12

Từ ngày   đến ngày

Tuần 37

Từ ngày   đến ngày

Tuần 13

Từ ngày   đến ngày

Tuần 38

Từ ngày   đến ngày

Tuần 14

Từ ngày   đến ngày

Tuần 39

Từ ngày   đến ngày

Tuần 15

Từ ngày   đến ngày

Tuần 40

Từ ngày   đến ngày

Tuần 16

Từ ngày   đến ngày

Tuần 41

Từ ngày   đến ngày

Tuần 17

Từ ngày   đến ngày

Tuần 42

Từ ngày   đến ngày

Tuần 18

Từ ngày   đến ngày

Tuần 43

Từ ngày   đến ngày

Tuần 19

Từ ngày   đến ngày

Tuần 44

Từ ngày   đến ngày

Tuần 20

Từ ngày   đến ngày

Tuần 45

Từ ngày   đến ngày

Tuần 21

Từ ngày   đến ngày

Tuần 46

Từ ngày   đến ngày

Tuần 22

Từ ngày   đến ngày

Tuần 47

Từ ngày   đến ngày

Tuần 23

Từ ngày   đến ngày

Tuần 48

Từ ngày   đến ngày

Tuần 24

Từ ngày   đến ngày

Tuần 49

Từ ngày   đến ngày

Tuần 25

Từ ngày   đến ngày

Tuần 50

Từ ngày   đến ngày

Lên đầu trang
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Võ Đức Liến
Võ Đức Liến
Hiệu trưởng - 0886167667
Ngô Quốc Phương
Ngô Quốc Phương
Admin- 0383306510
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TH VÀ THCS NGÂN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.2465985 * Email: nganthuy@lethuy.edu.vn