THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 36
Số lượt truy cập: 3833894
QUANG CÁO

I/ KẾ HOẠCH NĂM

 - KH 144/KH-NT về Tham gia dự kiểm tra HSG văn hóa cấp huyện

- Phân công nhiệm vụ các hoạt động trong năm học 2021-2022 


II/ KẾ HOẠCH THÁNG


Kế hoạch tháng 8

Kế hoạch tháng 2

Kế hoạch tháng 9

Kế hoạch tháng 3

Kế hoạch tháng 10

Kế hoạch tháng 4

Kế hoạch tháng 11

Kế hoạch tháng 5

Kế hoạch tháng 12

Kế hoạch tháng 6

Kế hoạch tháng 1/2022

Kế hoạch tháng 7

 


III/ KẾ HOẠCH TUẦN

 

Tuần 1

Từ ngày   đến ngày

Tuần 26

Từ ngày   đến ngày

Tuần 2

Từ ngày   đến ngày

Tuần 27

Từ ngày   đến ngày

Tuần 3

Từ ngày   đến ngày

Tuần 28

Từ ngày   đến ngày

Tuần 4

Từ ngày   đến ngày

Tuần 29

Từ ngày   đến ngày

Tuần 5

Từ ngày   đến ngày

Tuần 30

Từ ngày   đến ngày

Tuần 6

Từ ngày   đến ngày

Tuần 31

Từ ngày   đến ngày

Tuần 7

Từ ngày   đến ngày

Tuần 32

Từ ngày   đến ngày

Tuần 8

Từ ngày   đến ngày

Tuần 33

Từ ngày   đến ngày

Tuần 9

Từ ngày   đến ngày

Tuần 34

Từ ngày   đến ngày

Tuần 10

Từ ngày   đến ngày

Tuần 35

Từ ngày   đến ngày

Tuần 11

Từ ngày   đến ngày

Tuần 36

Từ ngày   đến ngày

Tuần 12

Từ ngày   đến ngày

Tuần 37

Từ ngày   đến ngày

Tuần 13

Từ ngày   đến ngày

Tuần 38

Từ ngày   đến ngày

Tuần 14

Từ ngày   đến ngày

Tuần 39

Từ ngày   đến ngày

Tuần 15

Từ ngày   đến ngày

Tuần 40

Từ ngày   đến ngày

Tuần 16

Từ ngày   đến ngày

Tuần 41

Từ ngày   đến ngày

Tuần 17

Từ ngày   đến ngày

Tuần 42

Từ ngày   đến ngày

Tuần 18

Từ ngày   đến ngày

Tuần 43

Từ ngày   đến ngày

Tuần 19

Từ ngày   đến ngày

Tuần 44

Từ ngày   đến ngày

Tuần 20

Từ ngày   đến ngày

Tuần 45

Từ ngày   đến ngày

Tuần 21

Từ ngày   đến ngày

Tuần 46

Từ ngày   đến ngày

Tuần 22

Từ ngày   đến ngày

Tuần 47

Từ ngày   đến ngày

Tuần 23

Từ ngày   đến ngày

Tuần 48

Từ ngày   đến ngày

Tuần 24

Từ ngày   đến ngày

Tuần 49

Từ ngày   đến ngày

Tuần 25

Từ ngày   đến ngày

Tuần 50

Từ ngày   đến ngày

 

Lên đầu trang
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Võ Đức Liến
Võ Đức Liến
Hiệu trưởng - 0886167667
Ngô Quốc Phương
Ngô Quốc Phương
Admin- 0383306510
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TH VÀ THCS NGÂN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.2465985 * Email: nganthuy@lethuy.edu.vn